Oytun Erbaş

Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıkların Hayvan Modellemesi ve Uygulamaları

Süre: 3 saat

Bu eğitimde endometriozis, PCOS, over torsiyonu, SGA, periton yapışıklık, kemoterapötik over toksisitesi, teratojenite, mezenkimal kök hücre uygulamaları modellerinin eğitimi verilecektir. Örneğin endometriozis için hayvan uterus diseksiyonu, endometriyum eldesi ve ardından endometriyum dokusunun batın yan duvarına ve mezentere implantasyonu gösterilecektir. Potansiyel tedavi edici ilaçlar anlatılacaktır. Diğer hastalıklar için de aynı metodoloji uygulanacaktır.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller oytunhoca.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015