Oytun Erbaş

Nörodejeneratif hastalıkların mekanizmaları ve deney hayvanlarında modellenmesi

Süre: 8 saat

Bu eğitimde Parkinson, Alzheimer, nöropati, huntington, ALS gibi nörodejenaratif mekanizmaları teorik olarak anlatılacaktır. Ardından parkinsonda hayvan modelleri(rotenon, hidroksidopamin) yapımı ve stereotaksi kullanımı sıçan üzerinde öğretilecektir. Parkinson testleri olan apomorfin dönme ve rotarod dengede kalma testi eğitimi verilecektir. Ayrıca Parkinson beyin incelemesiyle (striatum ve nigra tirozinhidroksilaz immün histokimyası, krezil boyama) histopatolojik değişiklikler anlatılacaktır.
Alzheimer hayvan modelleme eğitiminde BOS içine streptozosin verilerek Alzheimer modeli tanıtılacak, bellek testleri (shuttle box, morris su tankı ) eğitimleri gösterilecektir. Ardından histopatolojik inceleme teknikleri öğretilecektir.
Nöropati hayvan modellerinde, diyabetik nöropati, toksik (ağır metal, vinkristin vb.) ,immün nöropati modelleri anlatılacaktır. Nöropati testleri (EMG, motor testi) eğitimi verilecektir.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller oytunhoca.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015